Årskurs 3

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AI2114 Företags- och fastighetsbeskattning 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 7,5 hp 7,5
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 60392 7,5 hp 7,5
AI1141 Kreditbedömning 60391 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 60393 7,5 hp 7,5
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå 60396 15,0 hp 15,0
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå 60395 15,0 hp 15,0