Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 7,5 hp 7,5
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp 7,5
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning Ersätter AI2114 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 7,5 hp 7,5
AI1141 Kreditbedömning 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp 7,5
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå 15,0 hp 15,0
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0