Årskurs 1

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

SF0003 Introduktion i matematik på 1,5hp är valfri.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1126 Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans 6,0 hp 6,0
SF1627 Matematik för ekonomer 9,0 hp 9,0
AI1175 Grundläggande statistik för ekonomer 7,5 hp 7,5
AI1550 Juridisk översiktskurs 15,0 hp 7,5 7,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 60191 7,5 hp 7,5
AI1125 Organisation och ledarskap 60386 9,0 hp 9,0
AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer 60387 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup