Årskurs 1

Kandidatprogram, fastighet och finans (TFOFK), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

SF0003 Introduktion i matematik på 1,5hp är valfri.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1126 Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans 51024 6,0 hp 6,0
SF1627 Matematik för ekonomer 50437 9,0 hp 9,0
AI1175 Grundläggande statistik för ekonomer 51026 7,5 hp 7,5
AI1550 Juridisk översiktskurs 50620 15,0 hp 7,5 7,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 60596 7,5 hp 7,5
AI1125 Organisation och ledarskap 60698 9,0 hp 9,0
AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer 60526 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 40002 1,5 fup