Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 52275 7,5 hp 7,5
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 52260 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 52261 7,5 hp 7,5
AI1519 Speciell fastighetsrätt 52258 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 61716 7,5 hp 7,5
AI1141 Kreditbedömning 61717 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 61636 7,5 hp 7,5
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå 61714 15,0 hp 15,0
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå 61715 15,0 hp 15,0