Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

SF0003 Introduktion i matematik på 1,5hp är valfri.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1126 Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans 6,0 hp 6,0
SF1627 Matematik för ekonomer 9,0 hp 9,0
AI1175 Grundläggande statistik för ekonomer 7,5 hp 7,5
AI1550 Juridisk översiktskurs 15,0 hp 7,5 7,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 7,5 hp 7,5
AI1125 Organisation och ledarskap 9,0 hp 9,0
AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup