Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista för åk2 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1108 Investeringsanalys 51680 7,5 hp 7,5
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 52257 7,5 hp 7,5
AI1179 Företags- och fastighetsbeskattning Ersätter AI2114 52273 7,5 hp 7,5
AI1512 Kredit- och obeståndsrätt 52274 7,5 hp 7,5
AG1421 Fastighetsinformationsteknik 61694 7,5 hp 7,5
AI1142 Finansiell rapportering och analys 61695 7,5 hp 7,5
AI1177 Finansiell ekonometri 61712 7,5 hp 7,5
AI1509 Allmän fastighetsrätt 61713 7,5 hp 7,5