Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 51833 7,5 hp 7,5
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 51798 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 51799 7,5 hp 7,5
AI1519 Speciell fastighetsrätt 51794 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 61518 7,5 hp 7,5
AI1141 Kreditbedömning 61516 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 61489 7,5 hp 7,5
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå 61520 15,0 hp 15,0
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå 61517 15,0 hp 15,0