Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp
AI1171 Management och etik 7,5 hp
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå 15,0 hp
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå 15,0 hp
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 7,5 hp
AI1141 Kreditbedömning 7,5 hp
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp