Senast ändrad: 2020-04-03
Godkänd: 2020-04-03

För behörighet till KTHs utbildningar på grund/avanceradnivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen.

Dessutom krävs särskild behörighet/områdesbehörighet motsvarande Matematik 3c, Fysik 1 (1a eller 1b1 och 1b2) samt Kemi 1. I stället för Fysik 1 och Kemi 1 ger Naturkunskap 2 motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Högskoleprovurval tillämpas på en tredjedel av platserna.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning.

Urval

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning.