Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Kompletterande information

SF0003 Introduktion i matematik på 1,5hp är valfri.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1421 Fastighetsinformationsteknik 7,5 hp Grundnivå
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1142 Finansiell rapportering och analys 7,5 hp Grundnivå
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp Grundnivå
AI1177 Finansiell ekonometri 7,5 hp Grundnivå
AI1179 Företags- och fastighetsbeskattning Ersätter AI2114 7,5 hp Grundnivå
AI1509 Allmän fastighetsrätt 7,5 hp Grundnivå
AI1512 Kredit- och obeståndsrätt 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista för åk2 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp Grundnivå
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1171 Management och etik 7,5 hp Grundnivå
AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument 7,5 hp Grundnivå
AI1141 Kreditbedömning 7,5 hp Grundnivå
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.