Senast ändrad: 2020-04-03
Godkänd: 2020-04-03

Kandidatutbildningen ligger på grundnivå med höststart. Programmet omfattar 180 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier (6 terminer). Under årskurs 2 och 3 finns möjlighet att läsa en eller flera kurser på avancerad nivå, där det avslutande examensarbetet ingår. Utbildningen leder till en teknologie kandidatexamen.

Undervisningsspråket i utbildningen är i huvudsak svenska, viss engelsk litteratur/undervisning förekommer dock.