Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

SF0003 Introduktion i matematik på 1,5hp är valfri.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1126 Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans 52265 6,0 hp 6,0
SF1627 Matematik för ekonomer 52254 9,0 hp 9,0
AI1175 Grundläggande statistik för ekonomer 52252 7,5 hp 7,5
AI1550 Juridisk översiktskurs 52253 15,0 hp 7,5 7,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 61209 7,5 hp 7,5
AI1125 Organisation och ledarskap 61704 9,0 hp 9,0
AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer 61691 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 52043 1,5 fup