Behörighet och urval

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-10-30
Godkänd: 2017-10-30

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till masterprogrammet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterat goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.

Läs mer om behörighet: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

Grundexamen, kandidat eller motsvarande, från en utbildning inom fordons-, eller maskinteknik eller motsvarande program med tillräckligt teoretiskt djup samt goda akademiska resultat. Utbildningen måste innehålla linjär algebra, differential- och integralkalkyl, differentialekvationer och transformer, numerisk analys,  stelkroppsdynamik, hållfasthetslära, strömningsmekanik, termodynamik samt reglerteknik.

De särskilda behörighetskraven kan anses som ej uppfyllda om:

  • antalet poäng i matematik understiger 25 ECTS

Kunskaper i MATLAB/Simulink el liknande program är rekommenderat men inget krav.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av programsspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.