Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-10-30
Godkänd: 2017-10-30

Fordonsteknik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) masterprogram på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska. Efter en kortare gemensam inledning, består programmet av två inriktningar: vägfordon och spårfordon. Se bilaga 2 för en beskrivning av inriktningarna.