Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF2901 Väg- och banteknik 7,5 Avancerad nivå
AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 Avancerad nivå
AH2171 Traffic Engineering and Management 7,5 Avancerad nivå
AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer 7,5 Avancerad nivå
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd 7,5 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå
SD2111 Teknisk akustik 6,0 Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 Avancerad nivå
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 Avancerad nivå
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar 3,0 Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser + ev kurser från andra spåret = minst 75 hp.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF2901 Väg- och banteknik 7,5 Avancerad nivå
AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 Avancerad nivå
AH2171 Traffic Engineering and Management 7,5 Avancerad nivå
AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer 7,5 Avancerad nivå
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd 7,5 Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå
SD2111 Teknisk akustik 6,0 Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 Avancerad nivå
SD2230 Projektkurs i fordonsdynamik del 2 7,5 Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser + ev kurser från andra spåret = minst 75 hp.

Årskurs 3

Spår, vägfordon (FORA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 Avancerad nivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 Avancerad nivå
SD2221 Fordonssystemteknik 8,0 Avancerad nivå
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 Avancerad nivå
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 11,0 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 Avancerad nivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 Avancerad nivå
SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, spårfordon (FORB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (29,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 Avancerad nivå
SD2221 Fordonssystemteknik 8,0 Avancerad nivå
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 Avancerad nivå
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 Avancerad nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 Avancerad nivå