Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Hösten i årskurs 1 läses fem obligatoriska kurser om tillsammans 30 hp.

Till våren väljs ett av tre spår. Till varje spår hör ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser. Efter godkännande av programansvarig går det att välja andra kurser än de som listas som valbara för spåret.

Spåren beskrivs närmare på KTHs utbildningswebb, http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning/master-magisterprogram-svenska/svenska-master-magisterprogram/manniska-datorinteraktion/kurser-1.51745

Följande kurser hör till respektive spår:

INTERAKTIONSDESIGN:

Obligatoriskt: DH2626

Valbart: DH2466, DH2632, DH2641, DH2660

MULTIMODAL INTERAKTIONSTEKNOLOGI:

Obligatoriskt: DH2323, DH2641, DT2112

Valbart: DD2427, DH2632, DH2660, DT2213

VISUALISERING:

Obligatoriskt: DH2321, DH2323

Valbart: DD2257, DH2641, DH2660

Under villkorligt valfria kurser nedan listas de kurser som är obligatoriska och valbara för spåren. En kommentar under kursnamnet anger vilket spår kursen hör till och om den är obligatorisk eller valbar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Introduktion till visualisering 6,0 hp 3,0 3,0
DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI 7,5 hp 3,7 3,8
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion Introduktion till interaktionsdesign 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Introduktion till multimodal interaktionsteknologi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2321 Informationsvisualisering Visualisering, obligatorisk 6,0 hp 6,0
DH2641 Interaktionsprogrammering Multimodal, obligatorisk; Int.design, valfri; Visualisering, valfri 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi Multimodal, obligatorisk 7,5 hp 7,5
DH2626 Interaktionsdesign 1 Int.design, obligatorisk 15,0 hp 7,5 7,5
DD2257 Visualisering Visualisering, valfri 7,5 hp 7,5
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering Multimodal, valfri 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion Multimodal, obligatorisk; Visualisering, obligatorisk 6,0 hp 6,0
DH2660 Haptik Multimodal, valfri; Int.design, valfri; Visualiserin, valfri 6,0 hp 6,0
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi Multimodal, valfri 7,5 hp 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion Int.design, valfri 6,0 hp
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier Multimodal, valfri; Int.design, valfri 3,0 hp