Senast ändrad: 2012-03-13
Godkänd: 2012-03-13

Studenter på de civilingenjörsprogram där masterprogrammet i människa-datorinteraktion berättigar till civilingenjörsexamen

Studenter på de civilingenjörsprogram vid KTH där masterprogrammet i människa-datorinteraktion berättigar till civilingenjörsexamen vid KTH får påbörja programmet om de vid terminsstarten har slutfört minst 150 hp från årskurs 1– 3 inklusive kandidatexamensarbete och har de specifika kunskaper som anges under särskilda behörighetskrav nedan. De har garanterad plats på programmet. Ansökan görs enligt CSC-skolans anvisningar. 

Övriga studenter 

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, länk nedan.

Särskilda behörighetskrav: Kandidatexamen samt programmeringskunskaper (baskunskaper i något programspråk samt praktisk vana). För spåren Multimodal interaktionsteknik (MIT) och Visualisering (VIS) krävs dessutom kunskaper i datalogi (DD1320 Tillämpad datalogi eller DD1345 Introduktion till datalogi eller motsvarande) samt grundläggande kunskaper i matematik (SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys och SF1624 Algebra eller motsvarande).

Ansökan görs via www.studera.nu senast 15 april

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer urval att ske. Urvalsprocessen baseras på lärosäte, betyg och en sammanlagd värdering av avslutade kurser inom utbildningsområdet.

KTHs regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27191