Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Introduktion till visualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion Introduktion till interaktionsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI 7,5 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt Introduktion till multimodal interaktionsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering Visualisering, valfri 7,5 hp Avancerad nivå
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering Multimodal, valfri 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering Visualisering, obligatorisk 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion Multimodal, obligatorisk; Visualisering, obligatorisk 6,0 hp Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion Int.design, valfri 6,0 hp Avancerad nivå
DH2626 Interaktionsdesign 1 Int.design, obligatorisk 15,0 hp Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier Multimodal, valfri; Int.design, valfri 3,0 hp Avancerad nivå
DH2641 Interaktionsprogrammering Multimodal, obligatorisk; Int.design, valfri; Visualisering, valfri 6,0 hp Avancerad nivå
DH2660 Haptik Multimodal, valfri; Int.design, valfri; Visualiserin, valfri 6,0 hp Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi Multimodal, obligatorisk 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi Multimodal, valfri 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Hösten i årskurs 1 läses fem obligatoriska kurser om tillsammans 30 hp.

Till våren väljs ett av tre spår. Till varje spår hör ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser. Efter godkännande av programansvarig går det att välja andra kurser än de som listas som valbara för spåret.

Spåren beskrivs närmare på KTHs utbildningswebb, http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning/master-magisterprogram-svenska/svenska-master-magisterprogram/manniska-datorinteraktion/kurser-1.51745

Följande kurser hör till respektive spår:

INTERAKTIONSDESIGN:

Obligatoriskt: DH2626

Valbart: DH2466, DH2632, DH2641, DH2660

MULTIMODAL INTERAKTIONSTEKNOLOGI:

Obligatoriskt: DH2323, DH2641, DT2112

Valbart: DD2427, DH2632, DH2660, DT2213

VISUALISERING:

Obligatoriskt: DH2321, DH2323

Valbart: DD2257, DH2641, DH2660

Under villkorligt valfria kurser nedan listas de kurser som är obligatoriska och valbara för spåren. En kommentar under kursnamnet anger vilket spår kursen hör till och om den är obligatorisk eller valbar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH224X Examensarbete inom människa-datorinteraktion, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp Avancerad nivå

Spår, interaktionsdesign (HCIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp Avancerad nivå

Spår, multimodal interaktionsdesign (HCIB)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, visualisering (HCIC)

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå