Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA224X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå För externt antagna masterstudenter på CSC. 30,0 hp 15,0 15,0
DA225X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå For engineering students at CSC. 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system Platsbegränsad 9,0 hp 3,5 5,5
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 3,5 4,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5