Spår, Urban and Regional Planning (HSSA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Kompletterande information

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.

Spår, Urban Planning and Design (HSSB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD2UPX Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
AG210X Examensarbete inom regional planering, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD2860 Projekt hållbar stadsbyggnad - offentliga platser och rum 15,0 hp Avancerad nivå
AG2108 Urban Theory, Advanced Course 7,5 hp Avancerad nivå
AG2120 Social and Cultural Issues in Planning 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.

Spår, Environment and Planning (HSSC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Kompletterande information

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.