Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, Urban and Regional Planning (HSSA)

Kurser (HSSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp 15,0
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp 7,5
AG2128 Stadsutveckling och planering 7,5 hp 7,5
AD2845 Grundläggande principer för fastighetsekonomi och urban ekonomi 7,5 hp 7,5
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 7,5 hp 7,5

Spår, Environment and Planning (HSSC)

Kurser (HSSC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp 15,0
AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AE2507 Strategisk miljöbedömning 7,5 hp 7,5
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 7,5 hp 7,5
AG2804 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling 7,5 hp 7,5