Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, Urban and Regional Planning (HSSA)

Kurser (HSSA)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2129 Projekt hållbar stadsplanering - strategier för urban och regional utveckling 15,0 hp 7,5 7,5
AG2130 Tillämpad urban och regional analys 7,5 hp 4,0 3,5
AG2134 Nutida urban teori, avancerad kurs 7,5 hp 3,5 4,0
AG211X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Spår, Urban Planning and Design (HSSB)

Kurser (HSSB)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AD2863 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier 22,5 hp 11,5 11,0
AG2134 Nutida urban teori, avancerad kurs 7,5 hp 3,5 4,0
AD2UPX Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AG211X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Spår, Environment and Planning (HSSC)

Kurser (HSSC)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2811 Planering för resiliens 7,5 hp 7,5
AG2809 Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer 15,0 hp 7,5 7,5
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp 7,5
AG280X Examensarbete inom miljöstrategisk analys, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0