Behörighet och urval

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-11-22
Godkänd: 2016-11-22

För behörighet till KTHs utbildningar på grundnivå/ avanceradnivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas:

  • En kandidat- eller högskoleingenjörsexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarandeinom arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, samhällsbyggnad eller motsvarande, energi och miljö eller motsvarande, samhällsplanering eller annan samhälls- eller naturvetenskaplig utbildning relevant för programmet.
  • Minst 30hp inom urban design, stads-, trafik- eller regional planering, samhällsekonomi eller miljövetenskap.
  • Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Intyg som accepteras för att styrka kunskaperna i engelska specificeras på www.kth.se

Sökande som vid ansökningstillfället saknar examen på grundnivå eller yrkesexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen kan beviljas villkorlig behörighet.

Antagning till masterprogrammet innebär inte att studenten är behörig att antas till samtliga kurser i programmet. Vissa kurser kräver förkunskaper som kopplas till andra kurser i programmet eller studenternas tidigare utbildning. Samtliga studenter kommer emellertid att kunna välja olika kurser som motsvarar heltidsstudier i varje period.

Urval

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

För studenter med en examen i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering tas även hänsyn till portfolion i urvalet.