Årskurs 1

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 50707 15,0 15,0
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 60330 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AD2867 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer 50917 15,0 15,0
AG2116 City Networks in Regional Contexts 51080 7,5 7,5
AG2171 Futures Studies and Forecasts 50041 7,5 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan
Obligatoriskt för studenter från civilingenjörsprogrammet Energi och miljö
50647 7,5 7,5
AE2507 Strategisk miljöbedömning 60232 7,5 7,5
AG2128 Stadsutveckling och planering 60775 7,5 7,5
AD2862 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer 60352 15,0 7,5 7,5
AD2865 Introduktionskurs i urbanekonomi 60524 7,5 7,5
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 60917 7,5 7,5
AG2804 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling 60409 7,5 7,5