Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp Avancerad nivå
AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD2862 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer 15,0 hp Avancerad nivå
AD2865 Introduktionskurs i urbanekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
AD2867 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer 15,0 hp Avancerad nivå
AE2507 Strategisk miljöbedömning 7,5 hp Avancerad nivå
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp Avancerad nivå
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 7,5 hp Avancerad nivå
AG2128 Stadsutveckling och planering 7,5 hp Avancerad nivå
AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp Avancerad nivå
AG2804 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling 7,5 hp Avancerad nivå
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan Obligatoriskt för studenter från civilingenjörsprogrammet Energi och miljö 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Årskurs 2

Kompletterande information