Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information