Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kursen AF1730 Building Information Modeling är obligatorisk och går både i period 1 och period 2.

Den som väljer inriktningen Husproduktion ska välja kursomgången i period 1, anmälningskod 71427.

Den som väljer någon av inriktningarna Design eller Projektering mot infrastruktur ska välja kursomgången i period 2, anmälningskod 71428. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF210V Kemifrågor med betydelse för byggandet 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion 7,5 hp 7,5
HS1025 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp 7,5
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp 7,5
HS1022 Ekonomisk och teknisk förvaltning 7,5 hp 7,5
HS1026 Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 hp 7,5
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 hp 7,5
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HS1019 Planering av ett byggprojekt 7,5 hp 7,5
HS1023 Projektering av ett husprojekt 7,5 hp 7,5
HS1024 Projektering av ett infraprojekt 7,5 hp 7,5
HS1027 Ljus, akustik och design 7,5 hp 7,5
HS100X Examensarbete inom projektering, grundnivå 15,0 hp
HS1016 Integrerad CAD-projektering 7,5 hp
HS1018 Vattenresursteknik med GIS 7,5 hp
HS101X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp
HS1028 Installationssamordning i byggprocessen 7,5 hp
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp
HS103X Examensarbete inom förvaltning, grundnivå 15,0 hp
HS104X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 15,0 hp
HS105X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 hp
HS106X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 hp
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp
HS108X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5