Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Kurser (ABYI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
HS101X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 hp 7,5
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
HS1027 Ljus, akustik och design 7,5 hp 7,5

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Kurser (FUIS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS104X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 hp 7,5
HS1030 Förvaltningsanalys av fastighetsföretag 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp 7,5
HS1027 Ljus, akustik och design 7,5 hp 7,5

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Kurser (HUPK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
HS105X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS106X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner 7,5 hp 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
HS1023 Projektering av ett husprojekt 7,5 hp 7,5
HS1024 Projektering av ett infraprojekt 7,5 hp 7,5

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Kurser (PBEO)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS108X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp 7,5
HS1030 Förvaltningsanalys av fastighetsföretag 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
HS1019 Planering av ett byggprojekt 7,5 hp 7,5