Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten.Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Kurser (ABYI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 hp
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 hp
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
HS1027 Ljus, akustik och design 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS102X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS107X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS101X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0

Anläggning (ANL)

Kurser (ANL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner 7,5 hp
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp 7,5
HS1018 Vattenresursteknik med GIS 7,5 hp 7,5
HS1024 Projektering av ett infraprojekt 7,5 hp 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS105X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS106X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS107X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS108X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Kurser (FUIS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 hp
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 7,5 hp
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp 7,5
HS1027 Ljus, akustik och design 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS102X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF174X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS104X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS107X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Kurser (HUPK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner 7,5 hp
HS1021 Stål- och träkonstruktion 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
HS1023 Projektering av ett husprojekt 7,5 hp 7,5
HS1024 Projektering av ett infraprojekt 7,5 hp 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS105X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS106X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS107X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Kurser (PBEO)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 7,5 hp
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp 7,5
HS1019 Planering av ett byggprojekt 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS102X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS107X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå Kursen kan bytas ut mot HS108X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0