Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS1001 Konstruktion och design
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
7,5 hp 7,5

Inriktningar

AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) är ny fr H16