Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1001 Konstruktion och design
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
7,5 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
60411 7,5 7,5

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) är ny fr H16

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
Obligatorisk för (anl) och (hupk)
7,5 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion
Obligatorisk för (hupk)
7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 60424 7,5 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60413 7,5 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 60426 15,0 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 60427 15,0 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 60417 15,0 15,0