Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Villkorligt valfria kurser

Anläggning (ANL)

Villkorligt valfria kurser

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Villkorligt valfria kurser

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) är ny fr H16

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Villkorligt valfria kurser