Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1001 Konstruktion och design
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
51462 7,5 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
60264 7,5 7,5

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation
Obligatorisk för (abyi) och (fuis)
50320 7,5 7,5
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken
Obligatorisk för (abyi)
50813 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1020 Skademekanismer av fukt 51092 7,5 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 50593 7,5 7,5
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 61275 7,5 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 60896 7,5 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60629 7,5 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 61211 15,0 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 61055 15,0 15,0
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 61278 15,0 15,0

Anläggning (ANL)

AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller infraprojekt är ny fr H17

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
Obligatorisk för (anl) och (hupk)
50741 7,5 7,5
HS1015 Byggstyrning
Obligatorisk för (anl) och (pbeo)
51089 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 50997 7,5 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 51092 7,5 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 60923 7,5 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 60498 7,5 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60629 7,5 7,5
HS1018 Vattenresursteknik med GIS 60763 7,5 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 60611 15,0 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 60622 15,0 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 61055 15,0 15,0
AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 60732 15,0 15,0

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation
Obligatorisk för (abyi) och (fuis)
50320 7,5 7,5
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad
Obligatorisk för (fuis) och (pbeo)
50095 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1020 Skademekanismer av fukt 51092 7,5 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 50593 7,5 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 60896 7,5 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 60711 7,5 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60629 7,5 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 61211 15,0 15,0
AF174X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 60427 15,0 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 61055 15,0 15,0

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

AF1729 Projektering av ett byggnadsprojekt, hus/infra, Ny kurs fr. o m HT17

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
Obligatorisk för (anl) och (hupk)
50741 7,5 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion
Obligatorisk för (hupk)
50195 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 50772 7,5 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 51092 7,5 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 50593 7,5 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 60923 7,5 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60629 7,5 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 60611 15,0 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 60622 15,0 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 61055 15,0 15,0

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)