Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS1001 Konstruktion och design
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
60264 7,5 hp 7,5

Inriktningar

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation
Obligatorisk för (abyi) och (fuis)
7,5 hp 7,5
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken
Obligatorisk för (abyi)
7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 61275 7,5 hp 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 60896 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60629 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 61211 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 61055 15,0 hp 15,0
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 61278 15,0 hp 15,0

AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller infraprojekt är ny fr H17

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation
Obligatorisk för (abyi) och (fuis)
7,5 hp 7,5
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad
Obligatorisk för (fuis) och (pbeo)
7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 60896 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 60711 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60629 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 61211 15,0 hp 15,0
AF174X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 60427 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 61055 15,0 hp 15,0

AF1729 Projektering av ett byggnadsprojekt, hus/infra, Ny kurs fr. o m HT17

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
Obligatorisk för (anl) och (hupk)
7,5 hp 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion
Obligatorisk för (hupk)
7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 60923 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 60629 7,5 hp 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 60611 15,0 hp 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 60622 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 61055 15,0 hp 15,0