Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Kurser (ABYI)

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation Obligatorisk för (abyi) och (fuis) 7,5 hp 7,5
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken Obligatorisk för (abyi) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp 15,0

Anläggning (ANL)

Kurser (ANL)

AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller infraprojekt är ny fr H17

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Obligatorisk för (anl) och (hupk) 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning Obligatorisk för (anl) och (pbeo) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
HS1018 Vattenresursteknik med GIS 7,5 hp 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Kurser (FUIS)

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation Obligatorisk för (abyi) och (fuis) 7,5 hp 7,5
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad Obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF174X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Kurser (HUPK)

AF1729 Projektering av ett byggnadsprojekt, hus/infra, Ny kurs fr. o m HT17

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Obligatorisk för (anl) och (hupk) 7,5 hp 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion Obligatorisk för (hupk) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Kurser (PBEO)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad Obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning Obligatorisk för (anl) och (pbeo) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 7,5
HS1019 Planering av ett byggprojekt 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0