Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 Grundnivå
AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5 Grundnivå
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 Grundnivå
HF1004 Matematik 2 med matematisk statistik 7,5 Grundnivå
HF1903 Matematik 1 7,5 Grundnivå
HS1003 Byggmekanik 1 7,5 Grundnivå
HS1004 Byggmekanik 2 7,5 Grundnivå
HS1005 Fältmätningsteknik med matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5 Förberedande nivå
HF0017 Introduktionskurs i datateknik 1,5 Förberedande nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 Grundnivå
AF1722 Byggprocessen 5,0 Grundnivå
AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5,0 Grundnivå
AF1730 Building Information Modeling 7,5 Grundnivå
AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation 7,5 Grundnivå
HS1007 Strömningslära 7,5 Grundnivå
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 Grundnivå
HS1009 Samhällsplanering 7,5 Grundnivå
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
7,5 Avancerad nivå
HS1001 Konstruktion och design
Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH
7,5 Grundnivå

Kompletterande information

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Årskurs 4

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation
Obligatorisk för (abyi) och (fuis)
7,5 Grundnivå
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken
Obligatorisk för (abyi)
7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 Grundnivå
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 Grundnivå
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 Grundnivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 Grundnivå
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Årskurs 4

Anläggning (ANL)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
Obligatorisk för (anl) och (hupk)
7,5 Grundnivå
HS1015 Byggstyrning
Obligatorisk för (anl) och (pbeo)
7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 Grundnivå
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 Grundnivå
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 Grundnivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 Grundnivå
HS1018 Vattenresursteknik med GIS 7,5 Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller infraprojekt är ny fr H17

Årskurs 4

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation
Obligatorisk för (abyi) och (fuis)
7,5 Grundnivå
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad
Obligatorisk för (fuis) och (pbeo)
7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 Grundnivå
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF174X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 Grundnivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 Grundnivå
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Årskurs 4

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
Obligatorisk för (anl) och (hupk)
7,5 Grundnivå
HS1021 Stål- och träkonstruktion
Obligatorisk för (hupk)
7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 Grundnivå
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 Grundnivå
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 Grundnivå
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

AF1729 Projektering av ett byggnadsprojekt, hus/infra, Ny kurs fr. o m HT17

Årskurs 4

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad
Obligatorisk för (fuis) och (pbeo)
7,5 Grundnivå
HS1015 Byggstyrning
Obligatorisk för (anl) och (pbeo)
7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 Grundnivå
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 Grundnivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 Grundnivå
HS1019 Planering av ett byggprojekt 7,5 Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 Grundnivå
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 Grundnivå

Årskurs 4