Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Anläggning (ANL)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller infraprojekt är ny fr H17

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

AF1728 Arkitektur skissprocessen, ljusdesign och akustik, Ny kurs fr o m HT17

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

AF1729 Projektering av ett byggnadsprojekt, hus/infra, Ny kurs fr. o m HT17

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Villkorligt valfria kurser