Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Kurser (ABYI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1743 Form, rum och ljus 50368 7,5 hp 7,5
HS1001 Konstruktion och design 51942 7,5 hp 7,5
AF1751 Bygglov och fastighetsjuridik 50769 7,5 hp 7,5
AF1752 Renovering, om- och tillbyggnad 1 50413 7,5 hp 7,5
AF1753 Renovering, om- och tillbyggnad 2 61626 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 50069 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 60418 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 61627 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61628 7,5 hp 7,5

Anläggning (ANL)

Kurser (ANL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 51942 7,5 hp 7,5
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 50067 7,5 hp 7,5
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner 51343 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 61653 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 50069 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 50068 7,5 hp 7,5
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 50418 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 61629 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 61627 7,5 hp 7,5

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Kurser (FUIS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 51942 7,5 hp 7,5
AF1751 Bygglov och fastighetsjuridik 50769 7,5 hp 7,5
AF1752 Renovering, om- och tillbyggnad 1 50413 7,5 hp 7,5
AF1753 Renovering, om- och tillbyggnad 2 61626 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 50069 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1108 Investeringsanalys 51680 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 50068 7,5 hp 7,5
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 50418 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 61627 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 61636 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61628 7,5 hp 7,5

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Kurser (HUPK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 51942 7,5 hp 7,5
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner 51343 7,5 hp 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion 51352 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 61629 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 50069 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 50940 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 50068 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 61627 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61628 7,5 hp 7,5

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Kurser (PBEO)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 51942 7,5 hp 7,5
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 50418 7,5 hp 7,5
AF1751 Bygglov och fastighetsjuridik 50769 7,5 hp 7,5
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 50067 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 61653 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 50069 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 61627 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61628 7,5 hp 7,5