Senast ändrad: 2021-05-11
Godkänd: 2021-05-11

För behörighet till KTHs utbildningar på grund/avancerad nivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen.

Dessutom krävs särskild behörighet/områdesbehörighet, för programmet enligt följande: Matematik kurs- 3c, Fysik kurs-2, Kemi kurs-1. I vart och ett av ämnena krävs lägsta betyg, Godkänd eller E. 

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. -Högskoleprovurval tillämpas på en tredjedel av platserna.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning.

Urval

Om antal sökanden överstiger de tillgängliga platserna kommer urval att ske. Urvalsprocessen baseras på betyg och en sammanlagd värdering av avslutade kurser inom utbildningens huvudområde.

För behörighetskrav och urvalsprinciper i övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk.