Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Inriktningen ”Arkitektur för byggingenjörer” ger dig förståelse för arkitektens arbetssätt och verktyg. Kurserna ger dig en fördjupning inom planeringsfrågor, utformning, byggdetaljer och du får mer ingående arbeta med CAD och BIM. Du får lära dig att upprätta dokument med Fastighetsdokumentation innehållande både mättekniska nyckeltal, men Du har även möjlighet att läsa en ljus- och akustikkurs, vilket är en projektkurs som omfattar ljussättning av en byggnad innehållande olika verksamheter.

Anläggning (ANL)

Inriktningen”Anläggning” får du fördjupade kunskaper inom flera viktiga områden i anläggningsteknik. Utvecklingen av infrastrukturer i samhället medför mycket stora anläggningsarbeten såsom vägar, broar, tunnlar, hamnar, vatten och avloppssystem. Anläggningsarbetena omfattar både nyproduktion, reparation och underhåll av befintliga anläggningar. Du får fördjupad kunskap både inom projektering av hus, anläggningar, vägar, järnvägar, VA markförstärkning- och stödkonstruktioner samt betydelsen av upprättande av drift och underhållsplaner.

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Inriktningen”Fastighetsutveckling och installationssamordning” ger fördjupade kunskaper för att öka fastigheters funktion, livslängd och ekonomiska värde. Både ekonomiska och tekniska kunskaper såväl som kunskaper om kundnytta krävs för framgångsrikt fastighetsförvaltande-förädlande. Fastighetsbranschen genomgår ständigt stora intressanta förändringar. Kunskaper i betydelsen av samordning av ämnesintegrerade kunskaper vid projektering (BIM) krävs i alla utvecklingsprojekt av fastigheter. Vid nyproduktion, renovering, om- och tillbyggnad (ROT) utgör rumseffektivisering, installationer oftast den största investeringen. Du får lära dig betydelsen av samordning och koordinering.

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Inriktningen ”Husbyggnad, projektering och konstruktion” ger dig fördjupade kunskaper inom projektering av byggnader och anläggningar. Du fördjupar dina kunskaper inom dimensionering av byggkonstruktioner av materialen stål, trä och betong. Du avslutar med en projekteringskurs där du planerar, beräknar och ritar upp konstruktionen för en byggnad eller en anläggningskonstruktion.

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Inriktningen”Produktion/byggekonomi och organisation” läser du kurser inom produktion, produktionsstyrning, logistik, ledarskap, kvalitetsuppföljning inom husbyggnads- och anläggningsområdet. Du får i uppgift att planera/ projektera olika bygg- och infraprojekt med hänsyn till olika bygg- och produktionsmetoder.