Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp Grundnivå
AF1722 Byggprocessen 5,0 hp Grundnivå
AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5,0 hp Grundnivå
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp Grundnivå
AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation 7,5 hp Grundnivå
HS1007 Strömningslära 7,5 hp Grundnivå
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp Grundnivå
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp Grundnivå
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp Grundnivå

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1743 Form, rum och ljus 7,5 hp Grundnivå
AF1751 Bygglov och fastighetsjuridik 7,5 hp Grundnivå
AF1752 Renovering, om- och tillbyggnad 1 7,5 hp Grundnivå
AF1753 Renovering, om- och tillbyggnad 2 7,5 hp Grundnivå
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp Grundnivå
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp Avancerad nivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp Grundnivå

Anläggning (ANL)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp Grundnivå
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp Avancerad nivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp Grundnivå
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp Grundnivå

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1751 Bygglov och fastighetsjuridik 7,5 hp Grundnivå
AF1752 Renovering, om- och tillbyggnad 1 7,5 hp Grundnivå
AF1753 Renovering, om- och tillbyggnad 2 7,5 hp Grundnivå
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp Avancerad nivå
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp Grundnivå
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp Grundnivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp Grundnivå
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp Grundnivå

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hp Grundnivå
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp Avancerad nivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp Grundnivå

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp Avancerad nivå
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp Grundnivå