Senast ändrad: 2021-05-11
Godkänd: 2021-05-11

Programmet på 180 högskolepoäng ligger på grundnivå med höststart. Nominell studietid är 3 år och undervisningsspråket är svenska.