Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5hp är helt valfri

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1737 Byggteknik 1 51797 7,5 hp 7,5
HF1904 Linjär algebra 51515 5,0 hp 5,0
AF1734 Byggnadsmekanik 1 51520 5,0 hp 2,5 2,5
AF1738 Byggteknik 2 51787 10,0 hp 10,0
HF1905 Matematisk analys 51510 5,0 hp 2,5 2,5
AF1733 Byggteknik 3, Byggfysik och materiallära 61318 7,5 hp 7,5
AF1735 Byggnadsmekanik 2 och lastanalys 61320 7,5 hp 2,5 5,0
HF1906 Matematisk statistik 61319 5,0 hp 2,5 2,5
AF1739 Fältmätningsteknik 61341 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40000 1,5 hp