Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista för åk2 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp
AF1722 Byggprocessen 5,0 hp
AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5,0 hp
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp
AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation 7,5 hp
HS1007 Strömningslära 7,5 hp
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp