Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår. 

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 7,5 hp
HS1001 Konstruktion och design Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 7,5 hp

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Kurser (ABYI)

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation Obligatorisk för (abyi) och (fuis) 7,5 hp
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken Obligatorisk för (abyi) 7,5 hp
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1743 Form, rum och ljus Ersätter AF1728 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp
HS1027 Ljus, akustik och design 7,5 hp
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp

Anläggning (ANL)

Kurser (ANL)

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Obligatorisk för (anl) och (hupk) 7,5 hp
HS1015 Byggstyrning Obligatorisk för (anl) och (pbeo) 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Kurser (FUIS)

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation Obligatorisk för (abyi) och (fuis) 7,5 hp
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad Obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 hp
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Kurser (HUPK)

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Obligatorisk för (anl) och (hupk) 7,5 hp
HS1021 Stål- och träkonstruktion Obligatorisk för (hupk) 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hp
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Kurser (PBEO)

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad Obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp
HS1015 Byggstyrning Obligatorisk för (anl) och (pbeo) 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp
HS1019 Planering av ett byggprojekt 7,5 hp
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp