Senast ändrad: 2020-04-03
Godkänd: 2020-04-03

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2020-2021. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-3. Se alltid KTH:s hemsida för information om senast fastställda utbildningsplan.

Utbildningen till högskoleingenjör i Byggteknik och design ger kunskaper och kompetens för arbete inom bygg- och anläggningssektorn: projektering, produktion och förvaltning.

Förutom att ge de studerande tekniska kunskaper läggs stor vikt vid att påvisa sambanden mellan samhällsplanering, ekonomi och juridik. De studerande ges även färdigheter i att använda programvaror för projektering, visualisering, kalkylering och tidsplanering.

Utbildningen syftar vidare till att ge studenten medvetenhet om hållbart byggande, hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.

Kunskap och förståelse

Efter utbildningen skall den studerande ha kunskap om:

 • bygg- och konstruktionsteknik: materiallära, statik, mekanik, byggfysik m.m.

 • anläggningsteknik: grundläggningsmetoder, väg-, VA- och bergteknik m.m.

 • produktion, logistik och förvaltning av bygg- och anläggningsprojekt

 • programvaror för ritningsframställning, modellering och visualisering av byggnader, anläggningar och installationer

 • juridik: bygg- och miljölagstiftning, entreprenadjuridik och arbetsmiljölagstiftning

 • byggekonomi, kalkylering och organisation

 • ledarskap, byggstyrning och entreprenörskap

Färdigheter och förmågor

Efter utbildningen skall den studerandekunna:

 • lösa vanligt förekommande tekniska problem inom byggtekniska områden

 • framställa ritningar och modeller för bygg- och anläggningsproduktion

 • upprätta enklare anbudskalkyler och affärsplaner

 • upprätta APD-planer och arbetsmiljöplaner

 • genomföra en vetenskaplig studie inom ämnesområdet och presentera denna muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter utbildningen skall den studerande:

 • ha insikt i hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö

 • förstå betydelsen av hållbart byggande