Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista för åk3 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår. 

Inriktningar

Arkitektur och fastighetsutveckling (ARFU)

Kurser (ARFU)

AF1751, AF1752 och AF1753 är obligatoriska kurser för inriktningen Arkitektur och fastighetsutveckling.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1751 Bygglov och fastighetsjuridik 7,5 hp
AF1752 Renovering, om- och tillbyggnad 1 7,5 hp
AF1753 Renovering, om- och tillbyggnad 2 7,5 hp
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1743 Form, rum och ljus 7,5 hp
AF1750 Bygglogistik och riskhantering 7,5 hp
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp
HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp