Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg (TIDAA), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50780 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50785 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 51455 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50787 6,0 hp 6,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60441 8,0 hp 8,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60779 6,0 hp 6,0
HI1025 Operativsystem 60592 7,0 hp 1,0 6,0
HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik 60556 9,0 hp 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40012 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40001 1,5 hp