Senast ändrad: 2020-09-04
Godkänd: 2020-09-08

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning.

Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A8

Särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012 Områdesbehörighet 8

Särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av äm-nena krävs betyget Godkänd eller 3.

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.