Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1301 Programmering I, Java 7,5 hp
IE1204 Digital design 7,5 hp
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp
IK1353 Datornätverk 7,5 hp
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp
IX1301 Matematik I 7,5 hp
IX1302 Matematik II 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1301 IT i företag 7,5 hp
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1362 Svenska i tal och skrift 6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp