Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen):

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagninsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
IE1204 Digital design 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
IX1304 Matematik, analys 60615 7,5 7,5
IV1350 Objektorienterad design 60617 7,5 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60616 7,5 7,5