Senast ändrad: 2020-10-27
Godkänd: 2020-10-27

Utbildningen omfattar tre år och 180 högskolepoäng. Utbildningsnivå är grundnivå. Programmet har två olika inriktningar, se bilaga 2.

Språket i utbildningen, mellan lärare och studenter, är svenska med några få undantag då språket är engelska. Kurslitteratur är på både svenska och engelska men fördelning mellan språken varierar från år till år. Kursmaterial i form av bildpresentationer mm är oftast på svenska men engelska förekommer. Ibland kan det förekomma internationella studenter i projektgrupper vilket innebär att man som student ges möjlighet att tala och skriva på engelska.