Årskurs 2

Masterprogram, idrottsteknologi (TIDTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurser som ännu inte är inrättade:

Entreprenörskap inom teknik och hälsa 7,5 hp

Prestationsanalys med maskininlärning 7,5 hp

Produktdesign av idrottsteknologi 7,5 hp