Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.