Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-11-02
Godkänd: 2017-11-02

Utbildningen är på grundnivå och omfattar 3 år och 180 högskolepoäng. Programmet saknar inriktningar men innehåller vissa valbara kurser. KTH:s policy är att undervisning på grundnivå är på svenska och undervisning på avancerad nivå är på engelska. Vissa kurser på grundnivå kan även de vara på engelska beroende på lärare. Litteratur är ofta på engelska men detta varierar från år till år. Kursmaterial är regel på svenska men engelska förekommer. Utbildningen är målinriktad och kurserna följer en röd tråd mot fördjupad kunskap inom elektronik och datorteknik. Projektkunskaper kommer in tidigt i utbildningen och fördjupas successivt med målet ett externt projekt under tredje utbildningsåret.